Reglementer og byggelovgivning

Når man bygger nyt eller renoverer, er der en række reglementer og lovgivningsforhold, som man er forpligtet til at overholde. Det er som udgangspunkt bygherrens ansvar, at bygningsreglementet, myndighedsbehandling, forsikringsforhold, mv. overholdes. Det kan være en kompliceret proces at overskue, og derfor kan det være en rigtig god idé at få rådgivning og hjælp til håndtering af disse reglementer, så man ikke træffer uheldige valg, der kan få tidsmæssige og uoverskuelige økonomiske konsekvenser for byggeprojektet.

De projekterende rådgiveres ansvar

Når man hyrer rådgivende ingeniører til at udarbejde sit projektmateriale viderefører man en del af ansvaret for overholdelse af reglementer og lovgivning. Dog vil en bygherre aldrig være fuldstændigt fraskrevet et ansvar, og det er derfor vigtigt, at bygherre sætter sig grundigt ind i sine ansvarsområder. Som byggerådgiver hjælper Konform dig med reglementer og lovgivning, så I er forberedt inden I går i gang.

Læs mere om Arbejdstilsynets foreskrifter af Bygherrens pligter i forbindelse med arbejdsmiljøet her.

Bygningsreglementet

Bygningsreglementet indeholder en række forskrifter, der skal overholdes når man bygger nyt. Det gældende bygningsreglement, BR10, stiller øgede krav særligt til energirammer og tilgængelighed. Skal man renovere skal man også være opmærksom på bygningsreglementet bestemmelser. Der vil i nogle tilfælde være krav om at overholde det nye bygningsreglement, eksempelvis ved større ombygninger eller indgreb i klimaskærmen.

Find bygningsreglementet her.