Facaderenovering

Almindelig slitage fra vind og vejr vil med årene gøre sig synlig på en hvilken som helst facade. Hvis facaden ikke renoveres  i tide,  kan det senere medføre store følgeskader. Det er derfor vigtigt og økonomisk fornuftigt at holde øje med din  facade og få udbedret / renoveret skaderne mens disse stadig er overkommelige. De typisk skader på ældre facader er revner i murværk, afskalning af facadepuds, sokler der falmer og revner, løstsiddende puds og maling der afskaller allerede efter 2 år eller mindre.

Nå man konstaterer skader på husets facade er det vigtigt at få en fagmands vurdering af omfanget af skaderne, samt behovet for udbedring, da nogle skader kan være langt mere alvorlige end andre. Enkelte skader kan kræve akut udbedring, mens andre kan vente i længere tid. Da der ofte er mange udgifter/ gener forbundet med at udføre en facaderenovering kan det med fordel udføres sammen med en tag renoveringer eller vinduesudskiftning, da omkostningerne til stillads ofte er store poster på budgetterne for alle disse opgaver. En totalrenovering af husets yderskal kan derfor i sidste ende give en stor økonomisk gevinst.  Ved større  facaderenoveringer skal man være opmærksom på at bygningsreglementet stiller krav om opfyldelse af de seneste energirammer. Se afsnittet vedr. energi optimering. Og bygningsreglementet.

Inden man påbegynder en facaderenovering skal man beslutte sig for facadens endelige udtryk / udseende da  der findes utallige muligheder. Vil man eksempelvis investere i nye yderdøre / hoveddør eller nye vinduer.  Man skal dog være opmærksom på at de forskellige behandlinger har store forskelle i holdbarhed og omkostninger. Som eksempler kan nævnes: Murværk med inde eller udestående fuger, pudset facade, malede facader, kalkede facader, filtsede facade, glas facader, granit facader, alufacader og  træfacader.  Det kan være svært helt at gennemskue konsekvenserne ved at vælge en bestemt type facade derfor er det en god idé at kontakte en arkitekt eller rådgiver der kan råde, vejlede og visualisere de forskellige muligheder. Ved markante ændringer i facadens arkitektoniske udtryk kræves myndighedsgodkendelse inden byggestart.

Uanset dine behov mht. til restaurering af eksisterende facade kan vi som bygherrerådgiver tilbyde gode råd til at komme i gang, assistere med at hjemhente tilbud, udarbejde kontrakter og assistere i udvælgelsen af den endelige entreprenør og arkitekt samt følge op på det udførte arbejde.