Nye vinduer og vinduesrenovering

Renovering af vinduer eller vinduesudskiftning er en opgave der skal løses til mindst mulig gene af beboerne i ejendommen. Den dygtige entreprenør kan udføre arbejdet hurtigt, grundigt og med et minimum af følgeskader. Det er væsentligt at kontrakten med den udførende part inkluderer udbedring af de skader der uundgåeligt vil opstå når et vindue udskiftes så beboeren ikke står tilbage med nye, flotte lavenergi vinduer, men også en masse maler og reparations arbejde. Andre skjulte fejl som eksempelvis manglende eller forkert isolering omkring vinduesrammen kan give kuldebroer som er ubehagelige og dyre i varmeomkostninger.

Ved udskiftning af vinduer produceres de nye vinduer efter mål og i specielle tilfælde med bevaringsværdige gamle bygninger er det muligt at nedtage, foretage restaurering og geninstallere de originale vinduer med eksempelvis nye ruder og tætningslister. En anden løsning kan være påkoblede forsatsvinduer som kan give tæt på samme isoleringsevne som et nyt vindue med termoruder. Forsatsvinduer kan også monteres selvstændigt hvilket kan give en gevinst mht. lydisolering. Skal du i gang med en tagrenovering er det et oplagt at udskifte til nye vinduer.

Nye vinduer pris varier med materialet og kan fås i alt lige fra plastik vinduer til alu træ vinduer og op til dyre mahogni vinduer. Plastvinduer er billige vinduer med minimal vedligeholdelse og kan være et prisvenligt alternativ til traditionelle trævinduer. Glas aluminiums partier anvendes ved langt den overvejende del af nybyggeri, og de fleste producenter kan lave meget store vinduespartier efter denne metode.
Uanset dine behov mht. til vinduesudskiftning eller renovering af eksisterende vinduer kan vi i Konform Byggerådgivning tilbyde gode råd til at komme i gang, assistere med at hente tilbud, udarbejde kontrakter og assistere i udvælgelsen af den endelige entreprenør samt følge op på det udførte arbejde. Læs også mere om nye døre i forbindelse med facaderenovering.

Ved nybyggeri –af f.eks. et nyt hus- kan vi som byggerådgiver assistere med at indhente og vurdere tilbud fra producenter og installatører af døre og vinduer. Hvad enten det drejer sig om mindre bestillinger eller en samlet ordre på yderdøre, inderdøre, ovenlysvinduer, tagvinduer osv. er det væsentligt at have papirarbejdet i orden. Det er også muligt at gå helt andre veje og -i stedet for at investere i nye vinduer og døre- satse på at købe brugte vinduer og døre. Er det tilfældet skal du være opmærksom på at der her ingen garantier er og at kvalitets kontrollen derfor skal udføres ekstra omhyggeligt inden du køber de billige vinduer og døre.