Byggerådgiver til andelsboligforeninger

De gamle andelsboligforeninger rummer et enormt udviklingspotentiale: Loftsrum kan udnyttes til beboelse som kan forbedre foreningens økonomi og komme samtlige andelshavere til gode. Altaner eller en fælles tagterrasse kan give mulighed for lys og luft eller et gårdareal kan udvikles med bedre faciliteter for børn og voksne. Det er nærmest kun fantasien der sætter grænserne og du har sikkert visionerne for hvordan din andelsforening skal se ud i fremtiden. Udover de spændende tilbygninger er der naturligvis også den løbende renovering, der bevarer bygningen i en god stand og derved fastholder foreningens samlede værdi.

Byggerådgiver ved renoveringer af andelsboliger

Hvad enten din andelsforening står over for en mindre renovering, en totalrenovering eller en tilbygning skal der foretages en del praktisk arbejde inden selve arbejdet kan igangsættes. En bestyrelse i en andelsboligforening består typisk af en gruppe engagerede og hårdtarbejdende medlemmer, men de har oftest et fuldtidsarbejde ved siden af og har desuden ikke et udbredt kendskab til byggebranchen. Flere foreninger har en ”håndværkerliste” med fast tilknyttede håndværkere der ofte tilbydes samtlige jobs i bebyggelsen inden for deres fag. Som byggerådgiver hjælper vi jeres andelsforening med at få strikket den pakke sammen der giver jer de bedste priser. Der er ofte mange penge at hente.

Som andelshaver hæfter du direkte hvis økonomien i et byggeprojekt ikke holder, og i de fleste foreninger vil det betyde en højere husleje eller en besparelse i fremtidige budgetter. Hvad enten der spares på nye planter til gården eller maling af trappeopgangen kommer du til at mærke det. En anden udfordring er at overholde tiden i byggeprojektet. De fleste byggeopgaver vil give en hvis form for gene for beboerne i foreningen såsom larm, støv og evt. håndværkere i lejligheden. Under ombygning kan det i tilfælde være nødvendigt at forlade lejligheden i kortere eller længere perioder. Med andelsbolig byggerådgivning er jeres andelsforening i trygge hænder når der skal bygges om.

Hold budgettet med byggerådgivning

Hvis du sidder i en andelsboligbestyrelse med planer om små eller store forbedringer  til din forening kan du med fordel trække på den erfaring vi har på området som byggerådgiver til andelsboligforeninger. Vi kan komme forbi til et bestyrelsesmøde en hverdagsaften eller en weekend og fortælle om processerne når et bygge/renoverings projekt skal opstartes og ikke mindst om de faldgruber der skal sættes fokus på. Vi kan også tilbyde assistance med tilbud og kontrakter eller vi kan følge projektet helt til dørs og repræsentere dig når arbejdet skal synes eller der er vigtige møder med håndværkere i dagtimerne. Uanset hvad vil det altid være vores mission at holde dine udgifter inden for budgettet -og helst under- samt garantere den købte kvalitet til den aftalte tid. Næste generalforsamling bliver lidt sjovere når dagsordenen ikke indeholder huslejestigninger men i stedet en gasgrill til den nye tagterrasse.

Konform er et rådgivende ingeniørfirma der tilbyder aktuel byggerådgivning til alle typer boligforeninger; primært byggerådgivning København samt Sjælland.