Nyt tag

Tage holder ikke evigt. Den typiske levetid er omkring 50 år, derefter vil slitage fra vind og vejr samt alger have slidt på taget i en sådan grad at en renovering er nødvendig. Hvis der løbende holdes øje med taget og skader udbedres før de bliver for store, samt vedligeholder med evt. tagmaling / tagrens, kan tagets holdbarhed forlænges væsentligt, hvilket i længden er økonomisk fordelagtigt.

Ved tagudskiftning eller tagrenovering kan der med fordel tænkes andre forbedringer ind i projektet ved f.eks at udnytte tageetagen til tagterrasse, taglejligheder eller opholdsrum med kviste. Ved større ændringer i de ydre rammer skal man overholde de krav der står oplyst i bygningsreglementet og evt. lokalplaner. Der kan være krav til udformning og materialevalg, samt opgradering af isoleringsmængden. Det er derfor vigtigt at få undersøgt hvilke forhold man skal bygge efter -og evt. søge dispensation for. Det er væsentligt at alle godkendelser er på plads inden byggeriet opstartes. Læs mere om bygningsreglementet.

Der findes mange forskellige typer af tagbelægning så som betontag, skifertag, tegltag, tagpaptag, kobbertag, zinktag, eternittag, naturskifertag og eternitskifertag. Læs eksempelvis mere på Statens Byggeforskningsintituts(SBI) hjemmeside. Der er store økonomiske forskelle på de enkelte typer, men belægningen udgør kun en del af nyt tagprisen,  der også indeholder arbejdsløn, stillads, og tagopbygning(tømrer).

Ved opførelsen af et nyt tag eller ved en tagrenovering er det meget vigtigt at følge forskrifterne nøje. Eksempler på fejl kan være manglende mulighed for luftcirkulation mellem spær og isolering, forkert opsætning af dampspærre eller manglende opsætning af udluftningskanaler. Fejl som disse kan medføre risiko for fugtophobninger som kan udvikle sig til svamp og råd i træet og i sidste ende medføre brud på trækonstruktionen. Endelig skal det naturligvis også overvejes, hvornår arbejdet ønskes udført, da det ofte kan være problematisk i vinterperioden.

Uanset dine behov med hensyn til dit tag/ tagetage kan vi som bygherrerådgiver tilbyde gode råd til at komme i gang, assistere med at hjemhente tilbud, udarbejde kontrakter og assistere i udvælgelsen af den endelige entreprenør og arkitekt, samt følge op på det udførte arbejde.