Udvælgelse af de udførende parter

Kontrakter er af afgørende betydning for, at I som bygherre er bedst stillet uanset hvilke udfordringer projektet støder på undervejs. Som byggerådgiver hjælper vi i udarbejdelsen af kontrakter og står til rådighed når der skal gribes ind.

At sortere og udvælge i tilbud er lige så vigtigt for projektets succes. Der skal tages hensyn til mere end den samlede pris. Det er vigtigt systematisk, at danne sig et overblik over hvad der er inkluderet i tilbudet, og ikke mindst hvad der ikke er inkluderet.

Det billigste tilbud kan hurtigt vise sig at blive dyrest, hvis tilbuddet og forbehold ikke analyseres nærmere. Selvom prisen kan virke attraktivt, er det langt fra ønskværdigt at samarbejde med en entreprenør der ender med at nedprioritere opgaven. Tilbud, der er væsentligt under gennemsnittet kan være fejlbehæftede, og samarbejdet med en byggefirma, der fra starten arbejder med underskud, vil sjældent være en god oplevelse.

Vi går systematisk til værk og udarbejder en overskuelig oversigt og anbefaling til hvilke entreprenør der bør indgås aftale med. Vi har ligeledes stor erfaring i at udarbejde kontrakter, der forebygger økonomiske krav og forsinkelser fra entreprenøren, hvad enten dit byggeprojekt handler om energirenovering, nye altaner eller noget helt tredje.

Totalentreprise eller fagentrepriser?

Private bygherrer vil ofte vælge en totalentreprise –altså en total løsning hvor ét firma står for alt lige fra projektering til myndighedsgodkendelse til selve udførelsen. Totalentreprisen er hensigtsmæssig for private, da den kræver mindst muligt arbejde for bygherre og lægger mest muligt ansvar over på entreprenøren. Vores erfaring viser dog at totalentreprisen er langt dyrere end hvis arbejdet opdeles i et par mindre entrepriser og den samlede entreprisesum kan i visse tilfælde reduceres med op til 40%, som følge af sparede dækningsbidrag og en for bygherren optimalt udvælgelse af samarbejdspartnere. En opdeling stiller dog krav til kontrakterne så entreprisegrænser er klart definerede og dele af arbejdet ikke ”falder mellem to stole” ligesom  en opdeling vi give en større arbejdsbyrde mht. til selve byggeledelsen. Det kan dog være det hele værd. Hos Konform Byggerådgivning vælger vi i samarbejde med dig den entrepriseform, der passer bedst til omstændighederne,  og vi kan assistere dig i din byggestyring hvis der er brug for det.