Professional sparring

Fra idé til færdiggørelse; hos Konform Byggerådgivning kan vi assistere dig og varetage dine interesser hvad enten det er over for håndværkere, arkitekter eller myndigheder. På hvilket niveau du ønsker byggerådgivning afhænger fuldstændigt af dine behov. Har du blot brug for gode råd i opstartsfasen, hjælp til at indhente og vurdere håndværkertilbud eller har du brug for en byggerådgiver helt til projektet afsluttes så besidder vi de nødvendige kompetencer og kan i alle tilfælde trække på værdifuld viden i vores netværk i branchen.

Konform kan som byggerådgiver hjælpe dig med udvælgelse af udførende entreprenører, planlægning af projektering og rådgivende ingeniørfirma, og byggestyring.