Altaner

En altan er en glimrende løsning hvis man ønsker et privat udendørs opholdsrum. Der er dog en række ting der bør afklares inden altanprojektet igangsættes, bl.a.:

  • Budget, herunder hvordan man ønsker at fordele udgifterne mellem de enkelte altanejere
  • Myndighederne, vil de tillade altanernes størrelse, udformning og placering i forhold til eksempelvis naboer
  • Altandesign, hvordan skal altanerne se ud og skal der være mulighed for tilvalg af eksempelvis dørtyper
  • Grænseflader, er der eksempelvis radiatorer eller andet der skal tages højde for i projektet
  • Entreprenørvalg, hvor mange og hvem skal man byde projektet ud til
  • Udbud og kontraktgrundlag, hvilket materiale skal danne grundlag for prissætningen – det er vigtigt at man indhenter priser på et godt grundlag så man får nogle sammenlignelige tilbud

De seneste år er der da også blevet opsat adskillige altaner overalt i København og udviklingen ser ud til at fortsætte i samme retning. Der er efterhånden en mængde firmaer, der har specialiseret sig i at opsætte nye altaner og varetager alt fra statiske beregninger, myndighedsgodkendelse til selve installationen. Opsætning af altaner bør altid foretages af specialiserede firmaer med erfaring inden for området da det er et kompliceret stykke arbejde hvor små fejl kan have store konsekvenser.

altanprojekt

Få et uforpligtende tilbud på bistand og byggestyring ved jeres altanprojekt – kontakt os her.

Der skal vælges altan design –altså udformning og materialer. Altanens design skal selvfølgelig tilpasses så den kan opsættes på eksisterende bygning. Det skal derfor vurderes om altanen kan fastgøres til bygningens etagebjælker eller om den eneste mulighed er fastgørelse i facaden. Den sidste løsning vil typisk kræve en lettere/mindre altan med flere afstivninger, mens den første løsning kræver, at en del af gulvet i den tilhørende lejlighed fjernes. Selvom de fleste københavneraltaner ligner hinanden i størrelse og form findes de i utallige variationer. Stålaltaner er den typiske løsning, men fiberbeton er også en god løsning da den er lettere en stål. Altanbunden kan være stål, beton eller træ. Når der vælges type af bund er det klogt at overveje hvordan afvandingen er tiltænkt, da der også eksisterer myndighedskrav til dette, og det varierer fra kommune til kommune. Desuden kan forkert eller manglende afvanding give skade på bygningen. Endelig er der rækværket som normalt vil være et stålgitter. Der findes en del krav til udformning at et altan rækværk. F.eks. afstand af balustre så børn ikke kravler op eller kommer i klemme. Det kan også være en god idé at tænke facade- eller energirenovering ind i projektet, når man først går i gang med et omfattende altanprojekt, som også typisk kræver supplerende finansiering.

Når designet og de statiske beregninger er på plads skal det samlede altan projekt indsendes til kommunen for godkendelse. Her vurderes det arkitektoniske udtryk samt krav til brand m.m. En typisk grund til en afvisning vil være hvis altanen giver skygge, som medfører at bygningsreglementets krav til dagslys i beboelsesrum ikke længere kan opretholdes. Det kan også være andre generende forhold, såsom vis man kan kigge fra altanen ind i nabolejligheden. Æstetik er også en vigtig del af myndighedsbehandlingen, og det er forskellige forhold der vil blive lagt vægt på afhængig af i hvilken kommune altaner skal opsættes. På Frederiksberg Kommune har de en altanmanual, som kan findes på dette link. Bor man i en bevaringsværdig ejendom bør man endvidere kontakte kulturarvstyrelsen inden man overvejer at starte et altanprojekt.

Et alternativ til den traditionelle altan kan være en fransk altan, som giver ekstra lys og får lejligheden til at virke mere åben. Franske altaner kræver også myndighedsgodkendelse.

Det anbefales at udbyde projektet til de mest specialiserede altanfirmaer som tilbyder en totalløsning, da ansvaret for eventuelle fejl derved ligger på deres side. De har desuden deres egne håndværkere der er uddannede til at lave alt arbejdet –såkaldte multisjak –hvilket gør at projektet kan gennemføres hurtigt og effektivt. Selv med en totalløsning fra et specialiseret firma anbefaler vi i Konform Byggerådgivning stadig at din kontrakt nærlæses og tilpasses dine behov. Specielt ved den del af arbejdet der skal udføres inde fra lejligheden er det vigtigt at følgeskader, rengøring m.m. inkluderes i kontrakten for at undgå gener og ekstra udgifter. Som byggerådgiver hjælper vi med at du er bedst stillet, uanset om der måtte komme forhindringer på vejen.